Psychoterapia Lublin

W jaki sposób radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś niesłychanie niepożądanym, wywołującym w ludziach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to przeważnie osoby z obszerną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać należy, że niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie należą do unikalności. W Polsce jest nadzwyczaj dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najporządniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to właściwy przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są na ogół nadzwyczaj ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się tylko tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, iż względu na ich złożoność i trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: