Geodezja Olsztyn

Profesjonalne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, ponieważ będą zajmować się tym doświadczeni specjaliści. Zleceniodawcy którzy zgłaszają się do mapa do celów projektowych olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie zrobione kompleksowo. Na początku eksperci dedykowani do danego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z PZGiK. Kolejno opracowują staranne mapy w celach projektowych oraz inne opracowania tematyczne. Po przygotowaniu dokumentacji zajmują się z kolei uzgodnieniami branżowymi. Klienci mogą oczekiwać na opracowanie tego typu dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, UAV, pomiary inwentaryzacyjne oraz wykonywanie dowolnych wyrysów. Firma zajmuje się także opracowaniami geodezyjno – prawnymi, dotyczącymi między innymi: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzania map do celów sądowych.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: